Showing the single result

சீலா கருவாடு/Seela/நெய் மீன்/வஞ்சிரம் Karuvadu

465.001,300.00
மீன்களிலும் கருவாட்டிலும் தனிச்சிறப்பு பெற்ற வகை சீலா என்று அழைக்கப்படும் மீன்வகை தான்.அதுவும் வங்க கடல் பகுதிகளில் கிடைக்கும் சீலா மீனுக்கு தனிசுவை உண்டு என்பதை அதை