Showing the single result

Prawn Pickle / இறால் ஊறுகாய்

390.001,340.00
இறால் ஊறுகாய். வீட்டு கைப்பக்குவத்தில் தயாரான ருசியான இறால் ஊறுகாய். அருமையான ருசி.. ஆர்டர போடுங்க.. இறால் ஊறுகாய் சாப்பிடுங்க. 3 மாதம் வைத்து சாப்பிடலாம்.